Vision

EQ House ska vara ett nationellt föredöme för hur social hållbarhet kombineras med kulturella uttryck.

Mission

EQ House ska sjuda av mänskliga möten, musik, sång, dans och god mat.

Våra värderingar

Grunden för EQ House är följande värderingar:

EQuality

Vi värnar om alla människors lika värde.

Den vackraste buketten binds av många olika sorters blommor.

EQ

Vi värdesätter emotionell kompetens.

En varm kram, ett leende eller en komplimang kan göra hela någons dag.

EQualize

Vi värnar kulturutövare på alla nivåer.

Vi har scenerna för det allra första uppträdandet till de etablerade artisterna.