Tisdag 12 februari till torsdag 14 mars + 100 % kamp Sveriges historia

Tid: 12 februari-14 mars (vard. kl. 09.00-16.00.)
Plats: EQ House
100% kamp – Sveriges historia Miniutställning

Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. 100% kamp – Sveriges historia handlar om de många rättighetskampernas Sverige och berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Utställningen visas på EQ House 12 februari–14 mars 2019.
Vardagar kl. 09.00-16.00.

Det handlar om
  • rätten att rösta och rätt till lika lön för lika arbete.
  • rätt till en trygg arbetsmiljö.
  • rätten till språk.
  • rätt till bostad och skolgång.
  • rätt till historia, trygghet och säkerhet.
  • rätt att utöva religion.
  • rätt att ta plats i det offentliga rummet.
  • om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot.

Utställningen är ett samarbete mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Sundsvalls kommun, Sundsvalls museum, Västmanlands läns museum, Cemfor och Uppsala universitet.

2019-01-28T09:45:55+00:00